Släktföreningens pin, höjd 2 cm.

Priset 4 € - för medlemmar 3,5 €.

Fem st. kostar 17,50 € - för medlemmar 15 €.

Bordstandar, c:a 46 cm högt.

Priset 40 € - för medlemmar 35 €.

Du kan beställa dessa produkter från

Mirja Kärkäs-Lainio, Åbo, tfn. 050 60188, mirja.karkaslainio @ gmail.com