Släktföreningens pins, höjd 2 cm. Priset 4 € men för medlemmar 3,5 €. Fem st. kostar 17,50 € men för medlemmar 15 €.

Keps, en storlek 15 €.

Bordstandar, c:a 46 cm hög. Priset 40 € men för medlemmar 35 €.

Du kan beställa dessa produkter från

Mirja Kärkäs-Lainio, Åbo, tfn. 050 60188, mirja.karkaslainio @ gmail.com