Släktföreningen

Familjehistoria

Idén till släktföreningen Henttonen uppstod vid bröllopet av Marjatta Kärkäs' dotter i Åbo 1983. Följande sommar bjöd hon in en hel mängd släktingar till sitt sommarhus i St. Michel och det var släktens första möte. Flera medlemmar i den här släktgrenen bor i Uleåborg, varför en mera formell släktförening grundades på ett möte där sommaren 1985.

Släktens ursprung

Släktgrenarna av Henttonens kommer ursprungligen från Karelska Näset och Södra Karelen, nämligen St. Andrea (Antrea), Jäskis (Jääski), Pyhäjärvi/Viborgs län, Sakkola, Kirvus (Kirvu) och Ruokolahti. Alla dessa platser beboddes av Henttonens på 1700-talet eller tidigare. Samtidigt bodde Henttonens också i St. Johannes (Johannes) och Vyborg socken, men dessa släktgrenar kan ha försvunnit under namnet Henttonen.

De tidigaste Henttonens som hittades i olika dokument bodde i Henttola i
Jäskis, som senare hörde till St. Andrea. Se HISTORIA för mer information.

Syftet med släktföreningen

Syftet med släktföreningen är att klarlägga släktens olika skeden och historia, att bevara släkttraditioner och att främja sammanhållning bland dess medlemmar.

Verksamhet

Släktföreningens släktbok publicerades sommaren 2012.

Släktföreningen har familjemöte jämna år under sommaren. Släktfesten har arrangerats: i St. Michel1984, Oulunsalo 1985, Iitti 1986, Eura 1988, Aulanko 1990, Ristiina 1992, Hollola 1994, Tavastehus 1996, Uleåborg 1998, Imatra 2000, kryssning 2002, Åbo 2004, Tammerfors 2006, Kouvola 2008, Helsingfors 2010, Aulanko 2012, Uleåborg 2014, Sammatti 2016, Esbo 2018. Det största deltagarantalet var på Imatra-mötet, som hade cirka 160 deltagare, t.o.m. från Australien. I samband med mötet genomfördes en bussresa till släktens hembygd i St. Andrea och Jäskis.

Bilder av släktmöten finns här:

För information om nästa möte, se sidan NYHETER.

I princip roterar ansvaret för att organisera släktmötet mellan olika släktgrenar. Var tredje gång är de ansvariga för mötet släktgrenen från Jäskis, var tredje gång släktgrenen från St. Andrea och var tredje gång företrädarna för de andra socknarna.

Emblem av släktföreningen Henttonen

Släktföreningen är registrerad under nummer 670 i Heraldiska Sällskapets vapenregister. Vapensköldet designades av heraldikern Jukka Suvisaari baserat på idén av opetusneuvos Antti Henttonen (utbildningsråd). Fyra gyllene hästskor är placerade som andreaskorset och liknar bond- och Hakkapelit-Henttonens. Emblemets vågskura med silverstock hänvisar till Vuoksi. Flaggan har spikats och välsignats vid den karelska sommarfesten i Tavastehus 1996.

Medlemmar

Det exakta antalet medlemmar i släkten Henttonen är okänt, eftersom medlemsavgiften är familjespecifik, och det kan finnas en eller flera medlemmar
i familjen.

Om du vill gå med i släktföreningen, se Kontakter.

Antalet släktmedlemmar

Enligt Befolkningsregistercentralen, i maj 2017, var Henttonen det nuvarande namnet
för:

  • 483 män och 500 kvinnor, totalt 983 personer i Finland
  • 47 personer utomlands (endast de med finskt personnummer)
eller totalt 1030 personer.

I maj 2017 var Henttonen ett tidigare efternamn för

  • 346 personer bosatta i Finland
  • 25 personer utomlands (endast de med finskt personnummer)

eller totalt 371 personer.