Kontakter

0rdförande: Jari Henttonen, jari.henttonen @ blc.fi

Ekonomiansvarig: och medlemsregister: Mirja Kärkäs-Lainio, Åbo, mirja.karkaslainio @ gmail.com, tel. 050 60188.

Sekraterare: Sanna Henttonen, Helsinki, sanna.henttonen @ elisanet.fi


Att bli medlem

Om du vill gå med i släktföreningen Henttonen, vänligen kontakta Mirja. För närvarande är medlemsavgiften 10 € / år / hushåll. Det kommer att betalas till släktföreningen Henttonen-kontot FI 18 5710 0420 3926 98, Turun Seudun Osuuspankki. (OBS:Banken och kontonumret ändrades hösten 2014;den tidigare banken var i Uleåborg.)

Medlemsförmåner

Som medlem får du släktboken ”Myö Henttoset Karjalast” lite billigare. Familjemedlemmarna har haft gratis kaffeservice på vissa familjemöten. Du kommer att få medlemsbrev (2-3 brev / år) som berättar om släktföreningens evenemang och angelägenheter.

Dataskydd

Namn och adressinformation som samlas in i medlemsregistret ska inte avslöjas för något utomstående håll, förutom information som behövs i revisionsberättelsen. Medlemmar har möjligheten att avskaffa sin information från släktföreningens medlemsregister.

Personuppgifter relaterade till bokföringsmaterial måste emellertid bevaras så länge som krävs enligt bokföringslagen.