Kontakter

0rdförande: Jari Henttonen, jari.henttonen @ blc.fi

Ekonomiansvarig: och medlemsregister: Mirja Kärkäs-Lainio, Åbo, mirja.karkaslainio @ gmail.com, tel. 050 60188.

Sekraterare: Sanna Henttonen, Helsinki, sanna.henttonen @ elisanet.fi

Att bli medlem

Om du vill gå med i släktföreningen Henttonen, vänligen kontakta Mirja. För närvarande är medlemsavgiften 20 € / år / hushåll. Det kommer att betalas till släktföreningen Henttonen-kontot FI30 5710 0420 8338 32, Turun Seudun Osuuspankki. OBS: Banken och kontonumret ändrades hösten 2023.

Medlemsförmåner

Som medlem får du släktboken ”Myö Henttoset Karjalast” lite billigare. Familjemedlemmarna har haft gratis kaffeservice på vissa familjemöten. Du kommer att få medlemsbrev (2-3 brev / år) som berättar om släktföreningens evenemang och angelägenheter.

Dataskydd

Namn och adressinformation som samlas in i medlemsregistret ska inte avslöjas för något utomstående håll, förutom information som behövs i revisionsberättelsen. Medlemmar har möjligheten att avskaffa sin information från släktföreningens medlemsregister.

Personuppgifter relaterade till bokföringsmaterial måste emellertid bevaras så länge som krävs enligt bokföringslagen.